Poniedziałek, 10 Sierpnia 2020 roku.

Stanowisko Polski ws. WPR

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki przedstawił, po raz pierwszy na forum europejskim, założenia stanowiska Polski w sprawie przyszłości wspólnej polityki rolnej (WPR). Miało to miejsce 10 maja br. podczas seminarium zorganizowanego przez Krajową Radę Izb Rolniczych i Copa-Cogeca w Brukseli.

Spotkanie odbyło się pod hasłem „Silna Europa silna wspólną polityką rolną”. Uczestniczyli w nim przedstawiciele dyrekcji generalnej ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Komisji Europejskiej, przedstawiciele organizacji rolniczych, delegacje z państw członkowskich oraz dziennikarze.

Wśród najważniejszych kwestii, o które będzie zabiegać nasz kraj podczas dyskusji nad WPR po 2020 Ryszard Zarudzki wymienił:

 • utrzymanie przynajmniej obecnego budżetu na realizację tej polityki,
 • utrzymanie obecnej struktury WPR (tj. dwóch filarów, w ramach których realizowane są płatności bezpośrednie, środki dla wspólnej organizacji rynków oraz rozwój obszarów wiejskich),
 • wyrównanie płatności bezpośrednich,
 • uproszczenie przepisów dla rolników oraz krajowych administracji, przede wszystkim poprzez promowanie większego zaufania do państw członkowskich w zakresie wdrażania i kontroli.

Priorytetem Polski będzie utrzymanie systemu jednolitej płatności obszarowej – SAPS, ukierunkowanie wsparcia na małe i średnie gospodarstwa, a także kontynuowanie realizacji płatności związanych z produkcją. Polska opowiada się za wdrażaniem idei rolnictwa zrównoważonego, z wykorzystaniem obecnych instrumentów na rzecz ochrony środowiska, takich jak:

 • zazielenienie,
 • zasada wzajemnej zgodności,
 • wdrażanie zasad dobrej kultury rolnej
 • II filar WPR, który powinien pozostać ważnym i ukierunkowanym narzędziem realizacji europejskich celów w zakresie ochrony środowiska i klimatu.

Potrzebne jest jednocześnie wzmocnienie finansowania II filara WPR przy zachowaniu w jak największym zakresie pro-spójnościowych kryteriów podziału budżetu na ten filar oraz odpowiednie zaangażowanie pozostałych polityk unijnych na rzecz rozwoju obszarów wiejskich – przede wszystkim w celu zwiększania konkurencyjności i innowacyjności gospodarstw.

W zakresie instrumentów rynkowych Polska będzie zbiegać o:

 • ich efektywniejsze wykorzystanie w sytuacjach kryzysowych,
 • wprowadzenie rozwiązań przeciwdziałającym praktykom protekcjonistycznym na rynku UE,
 • wzmocnienie siły przetargowej rolników w łańcuchu żywnościowym,
 • ustanowienie narzędzi wspierania alternatywnych kanałów dystrybucji (np. lokalnych rynków).

Źródło: MRiRW

Artykuły powiązane

Ta strona używa plików cookies polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close