Spotkanie z ministrami rolnictwa krajów GV4+3

gv4+3

2 czerwca br. w Nadarzynie podczas Międzynarodowych Targów Żywności Warsaw Food Expo 2017, odbyło się drugie spotkanie, na którym minister Krzysztof Jurgiel spotkał się z ministrami rolnictwa krajów GV4+3.

Głównym tematem była przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku. Uczestnicy spotkania podpisali dokument kierunkowy, podsumowujący wspólne oczekiwania siedmiu państw poszerzonej Grupy Wyszehradzkiej w odniesieniu do WPR po 2020 roku.

Omówiony został szereg zagadnień, które dotyczyły priorytetów w obszarze rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, jakie polska prezydencja w Grupie Wyszehradzkiej wskazała oficjalnie w programie swojego przewodnictwa.

Spotkanie ministrów rolnictwa

Minister Krzysztof Jurgiel oraz pozostali ministrowie – przewodniczący delegacji z poszczególnych krajów –
o podjętych decyzjach poinformowali podczas konferencji prasowej.
– Dzisiejsza Deklaracja jest wspólnym stanowiskiem przed debatą, która będzie się odbywała przez cały rok
w Unii Europejskiej – zaznaczył gospodarz spotkania przypominając jednocześnie, że polski rząd przyjął już kierunkowe stanowisko w sprawie przyszłości WPR.

W trakcie dalszej dyskusji na temat przyszłości tej ważnej polityki wspólnie wypracowane postulaty dotyczące najważniejszych elementów i kierunku zmian WPR będą mogły być oficjalnie prezentowane na forum UE.

– W konkluzjach z dzisiejszych obrad zapisaliśmy, że bardzo ważna jest kwestia ziemi rolnej – podkreślił minister Jurgiel.

                                                                            Minister Krzysztof Jurgiel udziela wywiadu

– Każde państwo powinno mieć możliwość kształtowania zasad obrotu ziemią, tak aby ta ziemia służyła przede wszystkim narodowym interesom i nie było spekulacji. Nasze wspólne stanowisko jest w jednoznaczne – dodał polski minister rolnictwa.

Uczestnicy obrad kontynuowali dyskusję rozpoczętą podczas pierwszego spotkania ministrów, które odbyło się w październiku ub. roku nt. mechanizmów rynkowych na rynkach cukru i zbóż.

Ponadto zostały omówione kwestie dotyczące programu Horyzont 2020, w tym w szczególności współpracy na rzecz silniejszego włączenia potencjału badawczego krajów Europy Środkowo-Wschodniej w realizację projektów w obszarze rolnictwa.

Ważnym tematem podczas spotkania były również nieuczciwe praktyki handlowe w łańcuchu dostaw żywności oraz wpływ na sektor rolny tzw. dyrektywy RES II, zakładającej stopniowe wycofywanie przez Komisję Europejską wsparcia dla produkcji biopaliw z surowców rolnych.

Deklaracja – wersja angielska (.pdf 1,56 MB)

Deklaracja – wersja polska (.pdf 470,78 kB)

zywnosc.com.pl
Zdjęcia: MRiRW