Sobota, 21 Września 2019 roku.

Spotkanie z ministrami rolnictwa krajów GV4+3

2 czerwca br. w Nadarzynie podczas Międzynarodowych Targów Żywności Warsaw Food Expo 2017, odbyło się drugie spotkanie, na którym minister Krzysztof Jurgiel spotkał się z ministrami rolnictwa krajów GV4+3.

Głównym tematem była przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku. Uczestnicy spotkania podpisali dokument kierunkowy, podsumowujący wspólne oczekiwania siedmiu państw poszerzonej Grupy Wyszehradzkiej w odniesieniu do WPR po 2020 roku.

Omówiony został szereg zagadnień, które dotyczyły priorytetów w obszarze rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, jakie polska prezydencja w Grupie Wyszehradzkiej wskazała oficjalnie w programie swojego przewodnictwa.

Spotkanie ministrów rolnictwa

Minister Krzysztof Jurgiel oraz pozostali ministrowie – przewodniczący delegacji z poszczególnych krajów –
o podjętych decyzjach poinformowali podczas konferencji prasowej.
– Dzisiejsza Deklaracja jest wspólnym stanowiskiem przed debatą, która będzie się odbywała przez cały rok
w Unii Europejskiej – zaznaczył gospodarz spotkania przypominając jednocześnie, że polski rząd przyjął już kierunkowe stanowisko w sprawie przyszłości WPR.

W trakcie dalszej dyskusji na temat przyszłości tej ważnej polityki wspólnie wypracowane postulaty dotyczące najważniejszych elementów i kierunku zmian WPR będą mogły być oficjalnie prezentowane na forum UE.

– W konkluzjach z dzisiejszych obrad zapisaliśmy, że bardzo ważna jest kwestia ziemi rolnej – podkreślił minister Jurgiel.

                                                                            Minister Krzysztof Jurgiel udziela wywiadu

– Każde państwo powinno mieć możliwość kształtowania zasad obrotu ziemią, tak aby ta ziemia służyła przede wszystkim narodowym interesom i nie było spekulacji. Nasze wspólne stanowisko jest w jednoznaczne – dodał polski minister rolnictwa.

Uczestnicy obrad kontynuowali dyskusję rozpoczętą podczas pierwszego spotkania ministrów, które odbyło się w październiku ub. roku nt. mechanizmów rynkowych na rynkach cukru i zbóż.

Ponadto zostały omówione kwestie dotyczące programu Horyzont 2020, w tym w szczególności współpracy na rzecz silniejszego włączenia potencjału badawczego krajów Europy Środkowo-Wschodniej w realizację projektów w obszarze rolnictwa.

Ważnym tematem podczas spotkania były również nieuczciwe praktyki handlowe w łańcuchu dostaw żywności oraz wpływ na sektor rolny tzw. dyrektywy RES II, zakładającej stopniowe wycofywanie przez Komisję Europejską wsparcia dla produkcji biopaliw z surowców rolnych.

Deklaracja – wersja angielska (.pdf 1,56 MB)

Deklaracja – wersja polska (.pdf 470,78 kB)

zywnosc.com.pl
Zdjęcia: MRiRW

Artykuły powiązane

Ta strona używa plików cookies polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close