Czwartek, 26 Listopada 2020 roku.

Rozmowy polsko-niemieckie

Zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich, wykorzystanie ich potencjału rozwojowego oraz zabezpieczenie niezależności żywnościowej Europy to główne priorytety rozpoczynającego się z dniem 1 lipca 2020 roku półrocznego przewodnictwa Niemiec w Radzie Unii Europejskiej.

24 czerwca 2020 r. poinformowała ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego minister wyżywienia i rolnictwa Republiki Federalnej Niemiec Julia Klöckner podczas video-konferencji. Minister chciała również poznać oczekiwania Polski co do niemieckiej prezydencji.

Niemcy dążą do zasadniczych zmian strukturalnych rolnictwa i chcą ukierunkować dyskusję nad strategią KE „Od pola do stołu” na powiązanie nowych wyzwań dla rolników z oczekiwaniami społeczeństwa w zakresie zrównoważonej produkcji żywności. Ważnym tematem będzie dobrostan zwierząt, etykietowanie żywności oraz zastosowanie cyfryzacji i nowych technologii  w rolnictwie.

– Rolnictwo poniosło szkody w związku z koronawirusem, przede wszystkim te sektory, które są uzależnione od eksportu, głównie produkcja zwierzęca – pokreślił Minister Ardanowski.

Minister przedstawił polskie priorytety, nad którymi chcemy pracować wspólnie z prezydencją niemiecką w drugiej połowie 2020 roku. Podkreślił, że kierunek związany z ochroną przyrody i środowiska jest ważny, niemniej jednak nie może oznaczać nadmiernego, jednostronnego obciążenia rolnictwa i przemysłu spożywczego. Nadrzędnym celem rolnictwa jest zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego dla społeczeństwa UE, a obciążenia nakładane na rolników muszą być odpowiednio kompensowane, tak, aby nie nastąpiło zmniejszenie dochodów rolniczych.

Dlatego tak ważny jest odpowiedni budżet na WPR na lata 2021-2027.

– Dla Polski kluczowe jest również wyrównanie płatności bezpośrednich w UE, które zyskuje jeszcze bardziej na znaczeniu po kryzysie COVID-19, kiedy sytuacja ekonomiczna rolników jest równie trudna we wszystkich państwach UE, a nowe obowiązki nakładane na wszystkich rolników nie uzasadniają istniejących różnic w poziomie wsparcia w UE – zwrócił uwagę minister Ardanowski.

Ministrowie Polski i Niemiec wyrazili zgodność co do potrzeby korekty polityki handlowej UE tak, aby unijne produkty rolne były w stanie skutecznie konkurować z tańszymi produktami z krajów trzecich, wytwarzanymi w innych standardach. Byli również zgodni, że należy wprowadzić jednolite w UE i rozpoznawalne na całym świecie oznaczenia produktów wytwarzanych zgodnie z zachowaniem dobrostanu zwierząt.

Ponadto zgodzili się co do konieczności przekazania przez Komisję Europejską konkretnych danych i oceny wpływu w odniesieniu do celów wskazanych w strategii „Od pola do stołu”, szczególnie w przypadku rolnictwa ekologicznego i ograniczenia zużycia środków ochrony roślin.

Ministrowie rozmawiali również na temat przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się Afrykańskiego Pomoru Świń m.in. w kontekście zwiększenia odstrzału sanitarnego dzików w obszarze przygranicznym.

Źródło: MRiRW

 

Artykuły powiązane

Ta strona używa plików cookies polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close