Rozmowy polsko-holenderskie

zdj333 (3)

W Katowicach podczas 24. Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimat odbyło się spotkanie ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego z wiceminister rolnictwa, zasobów naturalnych i jakości żywności Królestwa Niderlandów Marjolijn Sonnemą.

Ministrowie poruszyli szereg tematów interesujących zarówno stronę polską jak i holenderską.

Marjolijn Sonnema podkreśliła szczególnie wpływ rolnictwa na klimat. Wskazała, że rolnictwo może mieć istotny udział w ochronie klimatu na ziemi. Jej zdaniem przede wszystkim racjonalna troska o glebę, zawartość substancji organicznej i odpowiednie uwilgotnienie mogą zwiększyć absorbcję dwutlenku węgla. Pani minister przypomniała, że Holandia wdraża u siebie program rolnictwa o cyklu zamkniętym (circural agriculture).

Minister Ardanowski wyraził zainteresowanie działaniami podejmowanymi w ramach tego programu. Zaznaczył, że holenderskie doświadczenia w zakresie gospodarowania wodą i zwiększania chłonności gleb mogą być przydatne także w polskim rolnictwie. Zwrócił uwagę, że ostatnia susza poczyniła duże straty w polskim rolnictwie jednocześnie podkreślił, że polski rząd udzielił swoim rolnikom największej w Europie pomocy materialnej, przekraczającej 500 mln euro (dla porównania Niemcy wnieśli 340 mln euro).

Wiceminister Sonnema poinformowała, że strona holenderska jest zainteresowana współpracą z polskimi instytutami naukowo-badawczymi w zakresie relacji  rolnictwo-środowisko, a także przekazaniem doświadczeń poprzez struktury doradztwa rolniczego i szkół rolniczych w Polsce.

Minister Ardanowski zwrócił się z prośbą o przedstawienie holenderskich doświadczeń w zakresie ubezpieczeń dochodu rolniczego jako specyficznej formy ubezpieczeń w rolnictwie. W tym celu strony ustalą w trybie roboczym kontakty ekspertów z obu krajów.

Pani Minister podniosła obawy pojawiające się w Holandii, związane z wirusem ASF. Marjolijn Sonnema poinformowała, że na holenderskich przejściach granicznych, jak również na parkingach dla tirów, zostały umieszczone duże, dobrze widoczne informacje (także w języku polskim) o zagrożeniach wynikających z przemieszczania mięsa przez kierowców. Wynika to z obaw Holandii przed zawleczeniem choroby za pośrednictwem nieprzetworzonych produktów mięsnych, przewożonych przez kierowców ciężarówek z krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Minister Ardanowski podkreślił dobrą współpracę gospodarczą z Holandią. Przypominał, że jest to trzeci nasz partner co do wielkości wymiany handlowej w Europie. Polska utrzymuje niewielki bilans dodatni w tej wymianie. Strona holenderska zaprosiła Polskę do uczestnictwa w światowej wystawie Floriade Expo w 2022 roku w Amsterdamie. Biorąc pod uwagę dobre relacje między naszymi krajami oraz rangę planowanego wydarzenia Jan Krzysztof Ardanowski wyraził zadowolenie z zaproszenia i potwierdził udział Polski w wystawie.

Strony potwierdziły, że rozwój współpracy w zakresie wspólnie realizowanych szczegółowych projektów będzie koordynowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Ambasadę Królestwa Niderlandów w Warszawie.

Źródło: gov.pl/rolnictwo