Rozmowy polsko-holenderskie

W Katowicach podczas 24. Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimat odbyło się spotkanie ministra rolnictwa Jana Krzysztofa […]