Platforma dla światowych spraw żywnościowych

berlin

Global Forum for Food and Agriculture (GFFA) to międzynarodowe forum poświęcone kwestiom polityki rolno-spożywczej, które organizowane jest corocznie w Berlinie. Jest to impreza odbywająca się równolegle z Międzynarodowymi Targami Zielony Tydzień. Jej punktem kulminacyjnym jest nieformalna konferencja ministrów rolnictwa, w której w tym roku uczestniczyło 71 ministrów rolnictwa z całego świata. Brali w niej udział także przedstawiciele wysokiego szczebla organizacji międzynarodowych. Wśród uczestników był również polski minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski.

W opinii ministra Ardanowskiego to jedna z najważniejszych konferencji w ciągu roku, gdzie są dyskutowane światowe trendy zmian w rolnictwie.

Hasłem przewodnim 12. Światowego Forum Żywności i Rolnictwa było: Jedzenie dla wszystkich! Handluj na rzecz bezpiecznego, różnorodnego i zrównoważonego żywienia.

– Handel, jak krwioobieg jest potrzebny do zapewnienia żywności ludziom żyjącym, w różnych krajach świata, ale potrzebny jest handel sprawiedliwy. Są kraje mające dobre warunki do produkcji żywności, gdzie jest jej wystarczająca ilość i są kraje gdzie żywności brakuje. Na świecie około 2,5 mld. ludzi cierpi z powodu głodu lub niedożywienia. Do roku 2050 przewiduje się, że jeszcze o 2 mld. zwiększy się ilość ludzi na kuli ziemskiej. Tych ludzi trzeba będzie wyżywić – mówił minister Jan Krzysztof Ardanowski.

Minister zaznaczył, że pojedyncze kraje nie poradzą sobie z globalnymi wyzwaniami w rolnictwie.

– Naszym celem jest inteligentne, wydajne i zrównoważone wykorzystanie zasobów na całym świecie, a tym samym zwiększenie wydajności rolnictwa w sposób zrównoważony – zaznaczył szef polskiego resortu rolnictwa i dodał, że kraje które mają dobre warunki do rozwoju rolnictwa mają obowiązek myśleć o wyżywieniu całego świata, a nie tylko swoich obywateli.

Minister powiedział, że produkcja ta musi być jednak wspierana przez kraje, które nie mogą rozwijać rolnictwa, bo nie pozwalają na to warunki glebowe czy klimatyczne, ale posiadają zasoby naturalne czy rozwiniętą turystykę.

– Myślenie o zapewnieniu żywności dla całego świata musi być imperatywem dla organizacji międzynarodowych. Tylko wspólnymi siłami całej ludzkości możemy jej zapewnić rozwój na najbliższe pokolenia – podkreślił minister Ardanowski.

Zapewnienie globalnego bezpieczeństwa żywnościowego to koniec głodu podkreślali podczas konferencji ministrowie rolnictwa. Zamierzają oni współpracować ze sobą w celu znalezienia rozwiązań dla sektora rolnego, aby zapewnić globalne bezpieczeństwo żywnościowe i zrealizować prawo do odpowiedniej żywności na poziomie globalnym. W ten sposób chcą  przyczynić się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju.

Źródło:/Fot.: MRiRW