Piątek, 03 Kwietnia 2020 roku.

Jakość handlowa piwa

W III kw. 2019 r. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę jakości handlowej piwa. Objęto nią 51 podmiotów.

Cechy organoleptyczne
W zakresie cech organoleptycznych sprawdzono 25 partii. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Parametry fizykochemiczne
Parametry fizykochemiczne skontrolowano w 98 partiach, z czego 11 zakwestionowano (11,2%). Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły przede wszystkim niezgodnej z deklaracją zawartości alkoholu etylowego.

Oznakowanie
Oznakowanie zweryfikowano w przypadku 101 partii, z czego w 35 stwierdzono nieprawidłowości (34,7%). Dotyczyły one m.in.:
– wskazania niepełnej nazwy („piwo niepasteryzowane”), która nie zawierała opisu dotyczącego barwy (ciemne) i składników (z kawą, płatkami owsianymi);
– deklaracji, że produkt jest piwem pszenicznym, podczas gdy w przewadze stosowano słód jęczmienny;
– użycie w angielskiej nazwie piwa określenia „milk”, podczas gdy do produkcji nie użyto mleka, lecz laktozę w proszku;
– braku w wykazie składników wszystkich składników użytych w procesie produkcji (np. skórki z cytryny i grejpfrutów);
– podania w wykazie składników nazwy słodu bez odniesienia do nazwy składnika powodującego alergię lub reakcję nietolerancji oraz braku wyróżnienia alergenów;
– zamieszczenia określenia „Browar …” (z podaniem nazwy miejscowości), podczas gdy produkcja piwa nie odbywała się w tej miejscowości;
– umieszczenia grafiki przedstawiającej beczki (sugerującej szczególną metodę wytwarzania), podczas gdy w procesie produkcji nie stosowano beczek;
– błędnego podawania informacji dotyczących rzeczywistej objętościowej zawartości alkoholu, warunków przechowywania i daty minimalnej trwałości;
– zastosowania czcionki o zbyt małym rozmiarze.

Sankcje
W związku ze stwierdzonymi w trakcie kontroli nieprawidłowościami wojewódzcy inspektorzy JHARS:
– wydali m.in.: 12 decyzji nakazujących poddanie produktów zabiegom prawidłowego oznakowania, 4 decyzje nakładające kary pieniężne na łączną kwotę 7,1 tys. zł oraz 1 decyzję zakazującą wprowadzenia do obrotu artykułu rolno-spożywczego;
– nałożyli 18 grzywien w drodze mandatów karnych na łączną kwotę 3,2 tys. zł.

Źródło: IJHARS

 

Artykuły powiązane

Ta strona używa plików cookies polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close