Sobota, 29 Lutego 2020 roku.

Jakość handlowa piwa

W III kw. 2019 r. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę jakości handlowej piwa. Objęto nią 51 podmiotów.

Cechy organoleptyczne
W zakresie cech organoleptycznych sprawdzono 25 partii. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Parametry fizykochemiczne
Parametry fizykochemiczne skontrolowano w 98 partiach, z czego 11 zakwestionowano (11,2%). Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły przede wszystkim niezgodnej z deklaracją zawartości alkoholu etylowego.

Oznakowanie
Oznakowanie zweryfikowano w przypadku 101 partii, z czego w 35 stwierdzono nieprawidłowości (34,7%). Dotyczyły one m.in.:
– wskazania niepełnej nazwy („piwo niepasteryzowane”), która nie zawierała opisu dotyczącego barwy (ciemne) i składników (z kawą, płatkami owsianymi);
– deklaracji, że produkt jest piwem pszenicznym, podczas gdy w przewadze stosowano słód jęczmienny;
– użycie w angielskiej nazwie piwa określenia „milk”, podczas gdy do produkcji nie użyto mleka, lecz laktozę w proszku;
– braku w wykazie składników wszystkich składników użytych w procesie produkcji (np. skórki z cytryny i grejpfrutów);
– podania w wykazie składników nazwy słodu bez odniesienia do nazwy składnika powodującego alergię lub reakcję nietolerancji oraz braku wyróżnienia alergenów;
– zamieszczenia określenia „Browar …” (z podaniem nazwy miejscowości), podczas gdy produkcja piwa nie odbywała się w tej miejscowości;
– umieszczenia grafiki przedstawiającej beczki (sugerującej szczególną metodę wytwarzania), podczas gdy w procesie produkcji nie stosowano beczek;
– błędnego podawania informacji dotyczących rzeczywistej objętościowej zawartości alkoholu, warunków przechowywania i daty minimalnej trwałości;
– zastosowania czcionki o zbyt małym rozmiarze.

Sankcje
W związku ze stwierdzonymi w trakcie kontroli nieprawidłowościami wojewódzcy inspektorzy JHARS:
– wydali m.in.: 12 decyzji nakazujących poddanie produktów zabiegom prawidłowego oznakowania, 4 decyzje nakładające kary pieniężne na łączną kwotę 7,1 tys. zł oraz 1 decyzję zakazującą wprowadzenia do obrotu artykułu rolno-spożywczego;
– nałożyli 18 grzywien w drodze mandatów karnych na łączną kwotę 3,2 tys. zł.

Źródło: IJHARS

 

Artykuły powiązane

 • Wyniki kontroli IJHARS w IV kwartale 2016 r.Wyniki kontroli IJHARS w IV kwartale 2016 r. W IV kwartale 2016 r. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrole w zakresie jakości […]
 • Więcej czasu<br> na złożenie wnioskuWięcej czasu
  na złożenie wniosku
  Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie upoważniające państwa członkowskie Unii Europejskiej do przedłużenia w 2018 roku terminu […]
 • Uproszczenia<br> dla rolnikówUproszczenia
  dla rolników
  Zmienione zostały warunki i tryb przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu, co umożliwia rolnikom […]
 • Łańcuch żywnościowy UE pod większą ochroną?Łańcuch żywnościowy UE pod większą ochroną? Plan Komisji Europejskiej w sprawie rozwiązania problemu nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchu dostaw żywności to prawdziwy krok […]
 • UOKiK kontrolujeUOKiK kontroluje Nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi będzie karane. To już trzeci miesiąc […]
 • Wyniki kontroli IJHARS <br> w I kwartale 2017 r.Wyniki kontroli IJHARS
  w I kwartale 2017 r.
  W I kwartale 2017 r. Inspekcja JHARS przeprowadziła kontrole w zakresie jakości handlowej przetworów mięsnych, wyrobów […]
 • Cukier tańszy, przetwory mleczne droższeCukier tańszy, przetwory mleczne droższe Indeks cen żywności Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) zwiększył się w lutym do 170,8 pkt. wobec […]
 • Wyroki Sądowe cz. IIIWyroki Sądowe cz. III Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 6 maja 2016 r., sygn. akt IIGSK 2954/14 oddalił skargę kasacyjną do wyroku WSA w […]

Ta strona używa plików cookies polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close