Jakość handlowa piwa

kontrola jakosci handlowej piwa

W III kw. 2019 r. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę jakości handlowej piwa. Objęto nią 51 podmiotów.

Cechy organoleptyczne
W zakresie cech organoleptycznych sprawdzono 25 partii. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Parametry fizykochemiczne
Parametry fizykochemiczne skontrolowano w 98 partiach, z czego 11 zakwestionowano (11,2%). Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły przede wszystkim niezgodnej z deklaracją zawartości alkoholu etylowego.

Oznakowanie
Oznakowanie zweryfikowano w przypadku 101 partii, z czego w 35 stwierdzono nieprawidłowości (34,7%). Dotyczyły one m.in.:
– wskazania niepełnej nazwy („piwo niepasteryzowane”), która nie zawierała opisu dotyczącego barwy (ciemne) i składników (z kawą, płatkami owsianymi);
– deklaracji, że produkt jest piwem pszenicznym, podczas gdy w przewadze stosowano słód jęczmienny;
– użycie w angielskiej nazwie piwa określenia „milk”, podczas gdy do produkcji nie użyto mleka, lecz laktozę w proszku;
– braku w wykazie składników wszystkich składników użytych w procesie produkcji (np. skórki z cytryny i grejpfrutów);
– podania w wykazie składników nazwy słodu bez odniesienia do nazwy składnika powodującego alergię lub reakcję nietolerancji oraz braku wyróżnienia alergenów;
– zamieszczenia określenia „Browar …” (z podaniem nazwy miejscowości), podczas gdy produkcja piwa nie odbywała się w tej miejscowości;
– umieszczenia grafiki przedstawiającej beczki (sugerującej szczególną metodę wytwarzania), podczas gdy w procesie produkcji nie stosowano beczek;
– błędnego podawania informacji dotyczących rzeczywistej objętościowej zawartości alkoholu, warunków przechowywania i daty minimalnej trwałości;
– zastosowania czcionki o zbyt małym rozmiarze.

Sankcje
W związku ze stwierdzonymi w trakcie kontroli nieprawidłowościami wojewódzcy inspektorzy JHARS:
– wydali m.in.: 12 decyzji nakazujących poddanie produktów zabiegom prawidłowego oznakowania, 4 decyzje nakładające kary pieniężne na łączną kwotę 7,1 tys. zł oraz 1 decyzję zakazującą wprowadzenia do obrotu artykułu rolno-spożywczego;
– nałożyli 18 grzywien w drodze mandatów karnych na łączną kwotę 3,2 tys. zł.

Źródło: IJHARS