Wolne od GMO – Porozumienie

ijhars

13 lutego 2020 roku Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych – Pan Andrzej Romaniuk oraz Główny Lekarz Weterynarii – Pan Bogdan Konopka podpisali porozumienie o współpracy w zakresie sporządzania dokumentów dotyczących kontroli podmiotów wprowadzających na rynek żywność lub pasze oznakowane jako wolne od GMO.

Ma ono na celu zapewnienie sprawnego i skutecznego wykonywania obowiązków określonych w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 roku o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów w zakresie sporządzenia:
– rocznego programu kontroli podmiotów wprowadzających na rynek żywność lub pasze oznakowane jako wolne od GMO,
– rocznego raportu z kontroli przestrzegania przepisów danej ustawy.

Źródło: IJHARS