Poniedziałek, 06 Lipca 2020 roku.

„Bezpieczeństwo
i jakość żywności
po obu stronach granicy”

6 czerwca 2019 r. w Opolu odbyła się konferencja podsumowująca projekt współpracy transgranicznej realizowany przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) wspólnie z Czeską Inspekcją Rolnictwa i Żywności (SZPI). W konferencji wzięła udział Pani Zofia Krzyżanowska Radca Generalny w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pan Jindrich Fialka Wiceminister ds. Żywności i Rolnictwa w Ministerstwie Rolnictwa Republiki Czeskiej, jak również Kierownictwo obu Inspekcji oraz wszyscy uczestnicy projektu z IJHARS oraz SZPI.

Celem projektu było wzmocnienie współpracy i nawiązanie wzajemnych kontaktów pomiędzy inspektorami w regionach przygranicznych Republiki Czeskiej i Polski w zakresie urzędowej kontroli artykułów rolno-spożywczych.

Głównym elementem były wizyty studyjne, w które zaangażowani byli inspektorzy Inspekcji polskiej i czeskiej. W imieniu Polski udział wzięły wojewódzkie inspektoraty JHARS we Wrocławiu, Katowicach i Opolu, natomiast Republikę Czeską reprezentowały regionalne inspektoraty w Ústí nad Łabą, Hradec Králové i Ołomuniec.

Każda wizyta w ramach wymiany obejmowała omówienie bieżących problemów i wybranych zagadnień związanych z kontrolą artykułów rolno-spożywczych zgodnie ze specjalizacją inspektorów, jak również wizyty w podmiotach prowadzących działalność w zakresie produkcji, wprowadzania do obrotu artykułów spożywczych. Wspólne kontrole stanowiły ważną część całego projektu, ponieważ bezpośrednie doświadczenie i współpraca na poziomie praktycznym zawsze dostarczają najcenniejszych informacji i umożliwiają spojrzenie z nowej perspektywy na organizację i metody pracy organów nadzorczych. Wizyty zostały przeprowadzone w zakresie kompetencji organów nadzoru, np. w piekarni, u producentów wyrobów cukierniczych, makaronów, napojów alkoholowych, browarów itp.

Inspektorzy IJHARS i SZPI mogli zatem szczegółowo zapoznać się z codzienną pracą inspektorów po obu stronach granicy, strukturą organizacyjną inspekcji, kompetencjami jak również procedurami administracyjnymi, stosowanymi sankcjami oraz grzywnami nakładanymi w przypadku wykrycia nieprawidłowości, a także podejściem do skarg konsumentów. Obie strony zyskały zatem nowe spojrzenie na te same zagadnienia. Najcenniejszą wartością projektu było stworzenie sieci kontaktów bezpośrednich, która jest dobrą podstawą do współpracy i wymiany informacji oraz wiedzy pomiędzy inspektorami obu krajów w przyszłości.

Projekt trwał prawie 6 miesięcy. Wzięło w nim udział 70 przedstawicieli IJHARS i SZPI.

Całkowity budżet projektu wyniósł ok. 50 tys. EUR, z czego 85% zostanie zwróconych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Podczas konferencji zamykającej, która odbyła się 6 czerwca, podsumowano treść i wyniki projektu, a na samym końcu odbyło się krótkie spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa Polski i Czech. Podsumowując realizowany projekt, czołowi przedstawiciele obu partnerów doszli do wniosku, że budowanie i rozwój współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa i jakości żywności w regionie transgranicznym jest jednym z ich priorytetów.

Źródło: MRiRW

 

Artykuły powiązane

 • Kontrole<br> na rynku warzywKontrole
  na rynku warzyw
  Trwają prace nad poprawą sytuacji na rynku warzyw. Zintensyfikowane zostały działania kontrolne przez Inspekcję Jakości Handlowej […]
 • Problemy<br> na rynku warzywProblemy
  na rynku warzyw
  W związku z powtarzającymi się sygnałami o problemach występujących w obrocie towarami rolno-spożywczymi, w szczególności […]
 • Dodatki do żywności kontrolowaneDodatki do żywności kontrolowane NIK skontroluje dodatki do żywności. Inspektorzy będą sprawdzać wykorzystywanie chemicznych dodatków, by zweryfikować jakość […]
 • Antybiotyki<br> w hodowlach pod lupąAntybiotyki
  w hodowlach pod lupą
  Antybiotyki w hodowlach zwierząt w województwie lubuskim stosowane są powszechnie: 70 proc. wszystkich hodowców […]
 • Rolnicy wznowili protestyRolnicy wznowili protesty Podrabianie polskiej żywności, szkody spowodowane przez dzikie zwierzęta oraz niskie ceny towaru – to największe problemy […]
 • Nowe przepisy<br> dot. produktów ekologicznychNowe przepisy
  dot. produktów ekologicznych
  Po trzech latach negocjacji, przedstawiciele państw unijnych przyjęli już ostatecznie przepisy dotyczące produkcji i sprzedaży […]
 • Większe kontrole rynkuWiększe kontrole rynku Rada Ministrów przyjęła rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia efektywności […]
 • Senat za ustawą<br> o IJHARSSenat za ustawą
  o IJHARS
  Senat przyjął ustawę o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. IJHARS będzie miała obowiązek badania próbek […]

Ta strona używa plików cookies polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close