Zjazd Sołtysów i Kół Gospodyń Wiejskich

nowezzzzz45 (8)

W Wielkiej Nieszawce 9 lipca br. odbył się XII Zjazd Sołtysów i Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu toruńskiego. Gościem wydarzenia był minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski.

Podczas spotkania omawiano m.in. praktyczne zasady prowadzenia rolniczego handlu detalicznego.

– Wprowadziliśmy najlepsze rozwiązania dotyczące rolniczego handlu detalicznego – podkreślił minister i dodał, że choć coraz większa liczba rolników korzysta z tych możliwości, to jednak są jeszcze miejsca, w których ta forma sprzedaży jeszcze nie funkcjonuje.

Minister zaapelował do sołtysów, do samorządowców o szerokie informowanie o nowych rozwiązaniach i możliwościach służących zwiększeniu rolniczych dochodów z prowadzenia gospodarstwa, z produkcji żywności.

– Dziś nie ma już praktycznie żadnych ograniczeń w sprzedawaniu wytworzonej w gospodarstwie żywności, a wymogi zostały sprowadzone do niezbędnego minimum, również pod względem obciążeń fiskalnych – zwrócił uwagę szef resortu rolnictwa.

Minister przedstawił też programy, które wchodzą w życie w najbliższym czasie – wapnowanie gleb, mała retencja, a także likwidacja odpadów z opakowań po środkach niezbędnych w gospodarstwie rolnym.

– Bardzo zadowolony jestem z tego, że tak dużym zainteresowaniem cieszą się nowe zasady działania Kół Gospodyń Wiejskich – mówił minister Ardanowski wracając się do uczestniczek Zjazdu i zaznaczył, że gospodynie wiejskie zawsze były ostoją życia społecznego na wsi.

– Są środki na wsparcie działalności kół i te środki są bardzo dobrze wykorzystywane.– podkreślił minister.

Podczas dzisiejszego Zjazdu wręczone zostały również nagrody laureatom konkursu „Sołtys Roku Powiatu Toruńskiego 2018”. Tytuł „Sołtysa Roku Powiatu Toruńskiego 2018” otrzymała pani Barbara Kisielewska, sołtys Złotorii w gminie Lubicz.

Źródło: MRiRW