Rozmowy polsko-czeskie

rozmowy polsko-czeskie

W przeddzień warszawskiej konferencji ministrów rolnictwa krajów Europy Środkowo-Wschodniej z komisarzem UE ds. rolnictwa Januszem Wojciechowskim minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski spotkał się z ministrem rolnictwa Republiki Czeskiej Miroslavem Tomanem.

Głównym tematem rozmów była przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej w kontekście nowych wyzwań, wynikających z zaproponowanej w grudniu 2019 roku przez Komisję Europejską strategii Europejski Zielony Ład.

Ministrowie potwierdzili całkowitą zgodność Polski i Republiki Czeskiej w odniesieniu do budżetu na WPR, potrzeby wsparcia dla małych gospodarstwa, okresu przejściowego oraz wyrównania dopłat bezpośrednich w UE.

– Nasza siła leży w tym, że działamy razem. Musimy wspierać się i wspólnie zabiegać o równe szanse dla naszych rolników – podkreślali ministrowie.

Byli zgodni, że rolnictwo musi rozwijać się w sposób zrównoważony. Jan Krzysztof Ardanowski i Miroslav Tomanek uznają, że konieczna jest dbałość o wodę i glebę, ważne są także ekologiczne metody upraw i produkcja żywności wysokiej jakości, której oczekują konsumenci. Dodatkowe obowiązki nakładane na rolników wymagają odpowiedniego finansowania, dlatego konieczna jest szeroka dyskusja na temat aktualnych wyzwań europejskiego rolnictwa, w obecności Komisarza UE ds. Rolnictwa i wspólny głos krajów Europy Środkowo-Wschodniej w Brukseli.

Ministrowie rolnictwa Polski i Republiki Czeskiej omówili również sytuację w zakresie afrykańskiego pomoru świń i jego konsekwencji dla sektora rolnego. Zgodnie podkreślili ogólnoeuropejski wymiar problemu i zasadność wsparcia ze środków unijnych w walce z wirusem. Ponadto, zadeklarowali gotowość do intensyfikacji współpracy polsko-czeskiej w zakresie tematów związanych z suszą, wodą i klimatem.

Źródło: MRiRW