Poniedziałek, 06 Lipca 2020 roku.

Rozmowy polsko-czeskie

W przeddzień warszawskiej konferencji ministrów rolnictwa krajów Europy Środkowo-Wschodniej z komisarzem UE ds. rolnictwa Januszem Wojciechowskim minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski spotkał się z ministrem rolnictwa Republiki Czeskiej Miroslavem Tomanem.

Głównym tematem rozmów była przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej w kontekście nowych wyzwań, wynikających z zaproponowanej w grudniu 2019 roku przez Komisję Europejską strategii Europejski Zielony Ład.

Ministrowie potwierdzili całkowitą zgodność Polski i Republiki Czeskiej w odniesieniu do budżetu na WPR, potrzeby wsparcia dla małych gospodarstwa, okresu przejściowego oraz wyrównania dopłat bezpośrednich w UE.

– Nasza siła leży w tym, że działamy razem. Musimy wspierać się i wspólnie zabiegać o równe szanse dla naszych rolników – podkreślali ministrowie.

Byli zgodni, że rolnictwo musi rozwijać się w sposób zrównoważony. Jan Krzysztof Ardanowski i Miroslav Tomanek uznają, że konieczna jest dbałość o wodę i glebę, ważne są także ekologiczne metody upraw i produkcja żywności wysokiej jakości, której oczekują konsumenci. Dodatkowe obowiązki nakładane na rolników wymagają odpowiedniego finansowania, dlatego konieczna jest szeroka dyskusja na temat aktualnych wyzwań europejskiego rolnictwa, w obecności Komisarza UE ds. Rolnictwa i wspólny głos krajów Europy Środkowo-Wschodniej w Brukseli.

Ministrowie rolnictwa Polski i Republiki Czeskiej omówili również sytuację w zakresie afrykańskiego pomoru świń i jego konsekwencji dla sektora rolnego. Zgodnie podkreślili ogólnoeuropejski wymiar problemu i zasadność wsparcia ze środków unijnych w walce z wirusem. Ponadto, zadeklarowali gotowość do intensyfikacji współpracy polsko-czeskiej w zakresie tematów związanych z suszą, wodą i klimatem.

Źródło: MRiRW

 

Artykuły powiązane

Ta strona używa plików cookies polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close