Rozmowy ministra z prezydium Porozumienia Rolniczego

prezydium porozumienia rolniczego

– Chcę przywrócić nasze bezpośrednie kontakty, jest bowiem wiele spraw do omówienia, wymagających dyskusji w środowisku rolniczym, wspólnego stanowiska świata rolniczego po to, bym mógł je prezentować na arenie krajowej i międzynarodowej. Dla mnie Porozumienie Rolnicze jest platformą porozumienia, na której jedna grupa rolników proponuje rozwiązania, widząc równocześnie interes innej grupy rolników – powiedział minister Ardanowski podczas spotkania z prezydium Porozumienia Rolniczego.

Głównymi tematami dyskusji były: Wspólna Polityka Rolna w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu, sytuacja na poszczególnych rynkach rolnych w dobie panującej sytuacji pandemicznej COVID-19 oraz obrona wizerunku.

Porozumienie Rolnicze to powstała na początku 2019 roku platforma porozumienia i dialogu, forum wymiany poglądów, propozycji legislacyjnych i dyskusji organizacji oraz związków zawodowych funkcjonujących w rolnictwie ze specjalistami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W 10 zespołach roboczych wypracowano wiele zaleceń i rekomendacji,

Rolniczy związkowcy wyrażali wiele obaw związanych z zapisami Zielonego Ładu. 20 maja Komisja Europejska przyjęła dwie strategie dotyczące rolnictwa: „Od pola do stołu” i „Bioróżnorodności”. Wynikające z nich ważne do realizacji cele środowiskowe – przeciwdziałanie zmianom klimatu, problemowi zubożenia różnorodności biologicznej – będą dużym wyzwaniem dla sektora rolnego i obszarów wiejskich.

Wspólnie podkreślono, że rolnictwo powinno być proekologiczne, ale jednocześnie, by ten sposób działalności nie kolidował z zapewnieniem dochodu rolnikom i środków na inwestowanie. Wyrażono obawy czy Zielony Ład nie spowoduje znaczącego zmniejszenia obecnego poziomu produkcji rolnej.

Uczestnicy spotkania byli zgodni, że w czasie epidemii koronawirusa to polskie rolnictwo dawało gwarancję bezpieczeństwa obywatelom zapewniając im wystarczającą ilość żywności.

W dyskusji poruszono także kwestie wsparcia polskiego komisarza ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego i starania się o przewodnictwo w COPA COGECA. Minister Ardanowski zapowiedział zdecydowane wsparcie polskiej kandydatury w tej organizacji, podkreślając, że wzmocni to pozycję Polski w Europie.

Często w wypowiedziach przewijał się temat obrony wizerunku polskiej wsi i rolnictwa. Podkreślono, że obrona rolników powinna się odbywać właśnie tam gdzie są atakowani, przy pomocy nowoczesnych środków medialnych. Zwrócono uwagę na problem coraz częstszego niezadowolenia wyrażanego zwłaszcza przez nowych mieszkańców terenów wiejskich, wobec uciążliwości z jakimi można spotkać się przy pracy rolniczej – hałasem, mocnym zapachem, odgłosami pracy do późnych godzin nocnych. Zaproponowano by kwestie specyfiki terenów rolniczych wyraźnie zawrzeć w lokalnych planach zagospodarowania przestrzennego.

– Naszym zadaniem jest znalezienie takich celów, których realizacja i wydatkowanie pieniędzy z rozmaitych funduszy, w istotny sposób nas wzmocni – podsumował minister Ardanowski.

Źródło: MRiRW