Piątek, 03 Lipca 2020 roku.

Spotkanie ministrów rolnictwa UE w Finlandii

Minister Jan Krzysztof Ardanowski uczestniczył 24 września br. w nieformalnym posiedzeniu Rady Ministrów UE ds. rolnictwa w Helsinkach.

Prezydencja fińska zaproponowała dyskusję na bazie przygotowanego dokumentu pt. Zmiana roli rolników w działaniach w dziedzinie klimatu – promowanie zrównoważonego rolnictwa poprzez sekwestrację dwutlenku węgla w glebie.

Polski minister zwrócił uwagę, że rolnictwo i leśnictwo odgrywają kluczową rolę w pochłanianiu dwutlenku węgla i wprowadzaniu go do gleby. Dla przyszłego rolnictwa ochrona gleby, jej urodzajność, żyzność są bardzo ważne w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego Europy i świata. System badań a przede wszystkim, edukacji jest bardzo ważny, by te cele były dobrze rozumiane przez rolników. Według ministra Ardanowskiego – problem jest głębszy.

– Rolnicy o niskich dochodach, osaczeni przez ekspansywne banki, ograniczani w swojej produkcji przez ludzi którzy na wsi chcą mieszkać, nie jako rolnicy, nie będą realizować z wielką ochotą dodatkowych nałożonych wymagań, które nie przynoszą im wymiernych korzyści – podkreślił minister Ardanowski.

– Należy wpływać na społeczeństwo, na polityków w prezentowaniu podejścia: jeżeli chcesz mieć czystą wodę, w ogóle mieć wodę , jeżeli chcesz mieć czyste powietrze, lasy, roślinność, to wiedz, że to wymaga środków, nie tylko przymusu dla rolników. Może to zmieni podejście  polityków do finasowania wspólnej polityki rolnej i jej nowych wyzwań – powiedział minister Ardanowski

Politycy, którzy kwestionują wspieranie działań w ramach I oraz i II filara WPR powinni być bardziej hojni w finansowaniu celów polityki rolnej, które służą społeczeństwu – nie tylko rolnikom, ale całemu społeczeństwu, by uchronić wszystkich, przed skutkami zmian klimatycznych – powiedział minister .

– Ministrowie rolnictwa czują ten obowiązek wobec całego społeczeństwa, wobec nowych wyzwań (środowisko, klimat), ale potrzebne są narzędzia do realizacji tej polityki – podkreślił szef polskiej delegacji.

– Prezentowane jest często podejście: po co dopłacać do żywności, skoro w Europie nikt nie głoduje. Po co dopłacać do rozwoju obszarów wiejskich, które to obszary  nie odstają wyraźnie od stylu życia w mieście, choć różnice w poziomie życia mieszkańców wsi pomiędzy Europą zachodnią i wschodnią są nadal ogromne. Utrudnia to uzgodnienie odpowiedniego finansowania wspólnej polityki rolnej – podkreślił minister Ardanowski.

– Należy wpływać na społeczeństwo, na polityków, którzy reprezentują społeczeństwo, by zmienić podejście do finansowania wspólnej polityki rolnej – stwierdził polski minister.

Ministrowie rolnictwa w dyskusji byli zgodni co do faktu, że ochrona środowiska i walka ze zmianami klimatu nabiera coraz większego znaczenia. Rosną oczekiwania społeczne wobec roli, którą ma do odegrania rolnictwo UE w tym względzie. Komisja Europejska poinformowała, że nowe propozycje działań środowiskowych zawartych w pakiecie legislacyjnym dot. WPR po roku 2020 wychodzą naprzeciw tym oczekiwaniom (wzmocniona warunkowość), dając państwom członkowskim elastyczne ramy do działania i realizacji celów środowiskowych. Wiele delegacji podkreślało, że rolnictwo może i musi być częścią rozwiązania i a nawet liderem zmian, podkreślając, że nowym wyzwaniom i zwiększonym ambicjom środowiskowym powinien towarzyszyć odpowiedni budżet na WPR. Państwa członkowskie muszą mieć odpowiednią elastyczność w podejmowaniu działań i możliwość dostosowywania ich do lokalnych warunków.

Na marginesie nieformalnego posiedzenia Rady Ministrów UE ds. rolnictwa odbywały się także spotkania bilateralne. Minister Jan Krzysztof Ardanowski rozmawiał z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Irlandii Michaelem Creedem. Głównym tematem dyskusji były sprawy brexitu oraz przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej. Ministrowie uzgodnili potrzebę  wspólnych i solidarnych działań wobec zagrożeń, jakie dla sektora rolnego niesie bezumowny brexit. Potrzebne będą środki w budżecie UE na wsparcie sektorów dotkniętych zmianami w polityce handlowej z Wielką Brytanią. Minister Ardanowski podkreślił potrzebę odpowiedniego budżetu na WPR po 2020r. oraz wyrównania dopłat bezpośrednich. Zróżnicowanie dopłat bezpośrednich nie ma uzasadnienia wobec wyrównywania się kosztów prowadzenia produkcji rolniczej w państwach UE.

W spotkaniu bilateralnym ministra Ardanowskiego z minister rolnictwa, zasobów naturalnych i jakości żywności Holandii Carolą Schouten podkreślono znaczenie wymiany dobrych praktyk w walce ze zmianami klimatu, w tym walce z  suszą, roli nowych odmian roślin, doradztwa i nowych technologii.

Źródło/fot.: MRiRW

 

Artykuły powiązane

 • Posiedzenie Rady <br> Ministrów UE <br> w BrukseliPosiedzenie Rady
  Ministrów UE
  w Brukseli
  W dniach 17 - 18 lipca br. w Brukseli odbyło się posiedzenie Rady Ministrów UE, podczas której Polska zgłosiła kilka […]
 • Europejski Zielony Ład<br> a budżet na WPREuropejski Zielony Ład
  a budżet na WPR
  8 czerwca 2020 r. odbyła się nieformalna rada ministrów rolnictwa UE, w formie wideokonferencji. Ministrowie wymienili poglądy […]
 • Konsultacje <br> Polsko-HiszpańskieKonsultacje
  Polsko-Hiszpańskie
  Minister Krzysztof Jurgiel 30 czerwca br. uczestniczył w XII-tych Polsko-Hiszpańskich Konsultacjach prowadzonych pod przewodnictwem […]
 • Europejskie Forum RolniczeEuropejskie Forum Rolnicze W dniach 23-24 marca, stolicą polskiego rolnictwa stała się Jasionka w województwie podkarpackim. W Centrum […]
 • Konferencja w WeronieKonferencja w Weronie Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel wziął udział w odbywającej się 8 kwietnia w Weronie konferencji pt. […]
 • KOWR – jedna instytucja <br> zamiast dwóchKOWR – jedna instytucja
  zamiast dwóch
  1 września br. swą działalność rozpoczęła nowa instytucja − Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. KOWR powstał z połączenia […]
 • WPR po 2020WPR po 2020 Komisja Europejska przygotowuje nową wersję Wspólnej Polityki Rolnej, która ma być wprowadzona w roku 2020. Zapewnia, że […]
 • Europejskie<br> rynki rolneEuropejskie
  rynki rolne
  Sytuacja na rynkach rolnych i debata o przyszłości WPR – to główne tematy posiedzenia Rady ds. Rolnictwa i […]

Ta strona używa plików cookies polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close