Spotkanie ministrów rolnictwa UE w Finlandii

nowezzzzz45 (8)

Minister Jan Krzysztof Ardanowski uczestniczył 24 września br. w nieformalnym posiedzeniu Rady Ministrów UE ds. rolnictwa w Helsinkach.

Prezydencja fińska zaproponowała dyskusję na bazie przygotowanego dokumentu pt. Zmiana roli rolników w działaniach w dziedzinie klimatu – promowanie zrównoważonego rolnictwa poprzez sekwestrację dwutlenku węgla w glebie.

Polski minister zwrócił uwagę, że rolnictwo i leśnictwo odgrywają kluczową rolę w pochłanianiu dwutlenku węgla i wprowadzaniu go do gleby. Dla przyszłego rolnictwa ochrona gleby, jej urodzajność, żyzność są bardzo ważne w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego Europy i świata. System badań a przede wszystkim, edukacji jest bardzo ważny, by te cele były dobrze rozumiane przez rolników. Według ministra Ardanowskiego – problem jest głębszy.

– Rolnicy o niskich dochodach, osaczeni przez ekspansywne banki, ograniczani w swojej produkcji przez ludzi którzy na wsi chcą mieszkać, nie jako rolnicy, nie będą realizować z wielką ochotą dodatkowych nałożonych wymagań, które nie przynoszą im wymiernych korzyści – podkreślił minister Ardanowski.

– Należy wpływać na społeczeństwo, na polityków w prezentowaniu podejścia: jeżeli chcesz mieć czystą wodę, w ogóle mieć wodę , jeżeli chcesz mieć czyste powietrze, lasy, roślinność, to wiedz, że to wymaga środków, nie tylko przymusu dla rolników. Może to zmieni podejście  polityków do finasowania wspólnej polityki rolnej i jej nowych wyzwań – powiedział minister Ardanowski

Politycy, którzy kwestionują wspieranie działań w ramach I oraz i II filara WPR powinni być bardziej hojni w finansowaniu celów polityki rolnej, które służą społeczeństwu – nie tylko rolnikom, ale całemu społeczeństwu, by uchronić wszystkich, przed skutkami zmian klimatycznych – powiedział minister .

– Ministrowie rolnictwa czują ten obowiązek wobec całego społeczeństwa, wobec nowych wyzwań (środowisko, klimat), ale potrzebne są narzędzia do realizacji tej polityki – podkreślił szef polskiej delegacji.

– Prezentowane jest często podejście: po co dopłacać do żywności, skoro w Europie nikt nie głoduje. Po co dopłacać do rozwoju obszarów wiejskich, które to obszary  nie odstają wyraźnie od stylu życia w mieście, choć różnice w poziomie życia mieszkańców wsi pomiędzy Europą zachodnią i wschodnią są nadal ogromne. Utrudnia to uzgodnienie odpowiedniego finansowania wspólnej polityki rolnej – podkreślił minister Ardanowski.

– Należy wpływać na społeczeństwo, na polityków, którzy reprezentują społeczeństwo, by zmienić podejście do finansowania wspólnej polityki rolnej – stwierdził polski minister.

Ministrowie rolnictwa w dyskusji byli zgodni co do faktu, że ochrona środowiska i walka ze zmianami klimatu nabiera coraz większego znaczenia. Rosną oczekiwania społeczne wobec roli, którą ma do odegrania rolnictwo UE w tym względzie. Komisja Europejska poinformowała, że nowe propozycje działań środowiskowych zawartych w pakiecie legislacyjnym dot. WPR po roku 2020 wychodzą naprzeciw tym oczekiwaniom (wzmocniona warunkowość), dając państwom członkowskim elastyczne ramy do działania i realizacji celów środowiskowych. Wiele delegacji podkreślało, że rolnictwo może i musi być częścią rozwiązania i a nawet liderem zmian, podkreślając, że nowym wyzwaniom i zwiększonym ambicjom środowiskowym powinien towarzyszyć odpowiedni budżet na WPR. Państwa członkowskie muszą mieć odpowiednią elastyczność w podejmowaniu działań i możliwość dostosowywania ich do lokalnych warunków.

Na marginesie nieformalnego posiedzenia Rady Ministrów UE ds. rolnictwa odbywały się także spotkania bilateralne. Minister Jan Krzysztof Ardanowski rozmawiał z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Irlandii Michaelem Creedem. Głównym tematem dyskusji były sprawy brexitu oraz przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej. Ministrowie uzgodnili potrzebę  wspólnych i solidarnych działań wobec zagrożeń, jakie dla sektora rolnego niesie bezumowny brexit. Potrzebne będą środki w budżecie UE na wsparcie sektorów dotkniętych zmianami w polityce handlowej z Wielką Brytanią. Minister Ardanowski podkreślił potrzebę odpowiedniego budżetu na WPR po 2020r. oraz wyrównania dopłat bezpośrednich. Zróżnicowanie dopłat bezpośrednich nie ma uzasadnienia wobec wyrównywania się kosztów prowadzenia produkcji rolniczej w państwach UE.

W spotkaniu bilateralnym ministra Ardanowskiego z minister rolnictwa, zasobów naturalnych i jakości żywności Holandii Carolą Schouten podkreślono znaczenie wymiany dobrych praktyk w walce ze zmianami klimatu, w tym walce z  suszą, roli nowych odmian roślin, doradztwa i nowych technologii.

Źródło/fot.: MRiRW