Posiedzenie zespołu ds. hodowli roślin w Polsce

nowezzzzz8484

10 czerwca 2019 r. odbyło się posiedzenie Zespołu do spraw hodowli roślin w Polsce, któremu przewodniczył podsekretarz stanu Rafał Romanowski.

Na spotkaniu przedyskutowano i ostatecznie dopracowano Priorytety w hodowli roślin uprawnych w Polsce. W dokumencie zebrano zagadnienia uznane przez hodowców-praktyków i przedstawicieli nauk rolniczych za kluczowe dla zapewnienia wysokiego i stabilnego plonowaniaroślin uprawnych w zmieniających się warunkach środowiskowych. Wypracowane priorytety powinny stanowić wytyczną do podjęcia działań w zakresie metod hodowlanych i zadań dla poszczególnych gatunków, a MRiRW będzie dostępnymi metodami wspierać realizację zaplanowanych priorytetów.

Członkami zespołu są przedstawiciele spółek skarbu państwa zajmujących się hodowlą roślin, instytutów branżowych, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Polskiej Izby Nasiennej oraz Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Źródło: MRiRW