Uchwała Nr 19 z dn. 26 czerwca 2017 w sprawie rocznego sprawozdania z realizacji Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-202 za rok 2016

Uchwała Nr 19 z dn. 26 czerwca 2017 w sprawie rocznego sprawozdania z realizacji Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-202 za rok 2016