2017 rok korzystny dla rolnictwa

Choć rynkowe uwarunkowania produkcji rolniczej w ubiegłym roku pogorszyły się – w porównaniu z dobrym pod tym względem rokiem 2016, […]