Rada Konsultacyjna przy PIORiN

22 marca odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Konsultacyjnej. To zespół opiniodawczo-doradczy Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w zakresie zdrowia […]