Poniedziałek, 25 Czerwca 2018 roku.

Rada Konsultacyjna
przy PIORiN

22 marca odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Konsultacyjnej. To zespół opiniodawczo-doradczy Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w zakresie zdrowia roślin, zapobiegania zagrożeniom związanym z obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin oraz nadzorem nad wytwarzaniem, oceną, obrotem i stosowaniem materiału siewnego.

Podczas pierwszego spotkania członkowie Rady Konsultacyjnej wybrali spośród swego grona prezydium oraz omówili najważniejsze zagadnienia i kierunki prac.

Przewodniczącą Rady została prof. Bożena Łozowicka – dyrektor Instytutu Ochrony Roślin. Do prezydium wybrano także dwóch zastępców przewodniczącego: Piotra Doligalskiego z Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych oraz Aleksandrę Mrowiec – przedstawiciela Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin. Sekretarzem Rady została Katarzyna Łazucka-Cegłowska ze Związku Szkółkarzy Polskich. W skład Rady wchodzą przede wszystkim branżowe organizacje sektora rolno-spożywczego, organizacje zrzeszające rolników oraz instytuty naukowo-badawcze.

Zadaniem Rady jest przedstawianie opinii i stanowisk w zakresie realizowanych przez Inspekcję zadań, zgłaszanie propozycji zmian oraz nowych rozwiązań systemowych. Powołaniu tego zespołu przyświecała idea m.in. poprawy współpracy pomiędzy PIORiN a rolnikami, przedsiębiorcami rolnymi oraz organizacjami gospodarczymi.

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa swoją działalnością kontynuuje wieloletnią tradycję ochrony roślin w Polsce, zapoczątkowaną już w 1889 roku. Wpisuje się również w ponad 130 letnią tradycję polskiego nasiennictwa. Inspekcja powstała z połączenia w 2002 roku dwóch służb kontrolnych: Inspekcji Ochrony Roślin i Inspekcji Nasiennej. Wykonuje zadania określone przepisami ustawy o ochronie roślin, ustawy o środkach ochrony roślin, ustawy o nasiennictwie oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw.

Zadania realizowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa mają na celu zmniejszenie zagrożenia ze strony organizmów szkodliwych, eliminację negatywnych skutków wynikających z wymiany handlowej i stosowania środków ochrony roślin oraz nadzór nad produkcją materiału siewnego w pełni spełniającego wymagania zdrowotnościowe i jakościowe. Kierunki i zakres działań Inspekcji wynikają z bieżących problemów występujących w rolnictwie i mają na celu rozwiązywanie lub ograniczanie ich negatywnych skutków, z korzyścią dla producentów rolnych, eksporterów i importerów.

Ważnym obszarem działalności Inspekcji jest diagnostyka laboratoryjna. Laboratoria  Inspekcji działają w oparciu o wdrożony system zarządzania jakością, a większość z nich uzyskała certyfikat akredytacji PCA na zgodność z normą międzynarodową PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Posiadanie akredytacji stanowi potwierdzenie, że usługi świadczone przez laboratorium reprezentują wysoki standard jakości, uzyskiwany poprzez stosowanie uznanych metod badawczych i nowoczesnego wyposażenia oraz kompetencje i bezstronność personelu, przy zapewnieniu stałej gotowości do współpracy z klientem.

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin

 

Artykuły powiązane

 • Bezpieczne, <br> świeże i zdrowe!Bezpieczne,
  świeże i zdrowe!
  Symbolem lata są świeże owoce. Warto zatem mieć pewność, czy ich spożycie jest bezpieczne i zdrowe. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin […]
 • Nie daj się nabrać!Nie daj się nabrać! Środki ochrony roślin to „leki” dla roślin i jedno z podstawowych narzędzi pracy rolnika. Zanim jednak trafią na […]
 • Rozmowa z Głównym Inspektorem Ochrony Roślin i NasiennictwaRozmowa z Głównym Inspektorem Ochrony Roślin i Nasiennictwa Rozmowa Tadeusza Wojciechowskiego z Głównym Inspektorem Ochrony Roślin i Nasiennictwa Andrzejem Chodkowskim. Tadeusz […]
 • Czy zdrowie roślin jest ważne dla ludzi?Czy zdrowie roślin jest ważne dla ludzi? Nieproszeni goście przy naszym stole Od ponad 12 tysięcy lat ludzie uprawiają rośliny. Ich udomowienie, doskonalenie cech użytkowych, […]
 • Rolnictwo zrównoważone priorytetemRolnictwo zrównoważone priorytetem Stosowanie dobrych praktyk w ochronie roślin to pierwszy krok do zrównoważonej produkcji rolnej - wskazują przedstawiciele […]
 • Eksperymenty<br> w pasieceEksperymenty
  w pasiece
  Rozpoczął się drugi sezon miejskiej pasieki eksperymentalnej Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Toruniu. […]
 • „Gospostrateg”„Gospostrateg” Są już wyniki I konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na projekty otwarte w ramach programu strategicznego „Społeczny i […]
 • Porozumienie<br> GIORiN i KASPorozumienie
  GIORiN i KAS
  Razem, znaczy lepiej. Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa i Szef Krajowej Administracji Skarbowej podpisali […]