Posiedzenie Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa

Minister Jan Krzysztof Ardanowski uczestniczył 18 listopada br. w posiedzeniu Rady Ministrów Rolnictwa UE. Ministrowie omówili projekt przepisów przejściowych, które […]