Darowizny żywnościowe

Komisja Europejska przyjęła wytyczne ułatwiające darowizny żywnościowe w Unii Europejskiej. W krajach Wspólnoty około 550 000 ton żywności jest rozdysponowanych […]