Darowizny żywnościowe

foto

Komisja Europejska przyjęła wytyczne ułatwiające darowizny żywnościowe w Unii Europejskiej. W krajach Wspólnoty około 550 000 ton żywności jest rozdysponowanych przez banki żywnościowe do 6,1 mln osób, ale jest to tylko część szacowanej ilość żywności, którą można by redystrybuować, aby uniknąć marnotrawienia żywności i zwalczać ubóstwo.

W 2015 roku w Unii Europejskiej blisko jedna czwarta ludności, czyli blisko 120 mln osób, była narażona na ubóstwo lub zagrożenie wykluczeniem społecznym. Codziennie 42 mln osób nie mogło sobie pozwolić na wysoką jakość posiłków. Jednocześnie szacuje się, że co roku produkuje się około 88 milionów ton odpadów żywnościowych kosztem około 143 mld euro. Skala problemu jest spora, stąd nowe wytyczne dotyczące darowizny żywnościowej. Ma być łatwiej.

Przepisy zostały opracowane przez Komisję Europejską w ścisłej współpracy z platformą ds. strat żywności i odpadów, łączącą państwa członkowskie UE, organizacje międzynarodowe, przemysł, radę i inne organizacje non-profit.

Wytyczne promują jednolite stosowanie przepisów UE dotyczących darowizn żywieniowych, w tym podatku VAT. Ułatwienia mają pomóc ofiarodawcom i odbiorcom nadmiaru środków spożywczych spełniać warunki higieny i przejrzystości dla konsumentów w celu zapewnienia bezpiecznych darowizn żywności.

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin