NIK z KRD o produkcji drobiarskiej w Polsce

Najwyższa Izba Kontroli wraz z Krajową Radą Drobiarstwa – Izbą Gospodarczą o raporcie NIK dotyczącym "Wykorzystywania antybiotyków w produkcji zwierzęcej […]