Nowe Rozporządzenie 2019/2072 w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin

W dniu 10 grudnia 2019 r. opublikowane zostało Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/2072 z dnia 28 listopada 2019 r. ustanawiające jednolite […]