Kolejny skandal z fipronilem

Fipronil w polskich jajkach! W trzech próbkach jaj z trzech ferm z Mazowsza i Wielkopolski wykryto przekroczenie norm substancji, której […]