Wyniki kontroli IJHARS w IV kwartale 2016 r.

W IV kwartale 2016 r. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrole w zakresie jakości handlowej makaronu, przetworów owocowych i […]