Rozmowa z Kierownikiem PAIH w Wietnamie

Z Piotrem Harasimowiczem, Kierownikiem Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Wietnamie rozmawia Tadeusz Wojciechowski. Jakie, pana zdaniem, będą efekty dla […]