Czysty miód z miejskiej pasieki eksperymentalnej

Na początku sierpnia upłyną trzy miesiące działalności eksperymentalnej pasieki Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Toruniu. Już teraz możemy stwierdzić, że pomimo […]