Poniedziałek, 24 Lutego 2020 roku.

Czysty miód
z miejskiej pasieki
eksperymentalnej

Na początku sierpnia upłyną trzy miesiące działalności eksperymentalnej pasieki Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Toruniu. Już teraz możemy stwierdzić, że pomimo kapryśnej pogody tegorocznego sezonu, pszczoły czują się u nas doskonale. Dowodem na to jest chociażby ilość i jakość dotychczas pozyskanego miodu.

W ostatnich latach na całym świecie, także w Polsce, coraz więcej pszczół znajduje miejsce swojego pracowitego życia w miastach. Miejska lokalizacja uli ma wiele atutów. Zamiast jednorodnych upraw wielkoobszarowych, źródłem pyłku i nektaru dla pszczół miejskich jest obfitość różnych gatunków roślin w ogrodach, parkach
i przydrożnych alejach drzew. Na tej różnorodności pożytków zyskuje smak miodu. Pszczoły miejskie są mniej narażone na zagrożenia związane np. z niewłaściwym stosowaniem środków ochrony roślin. Ponadto, wyższa temperatura powietrza panująca w mieście skłania pszczoły do częstszych lotów, co może się przyczyniać
do większych zbiorów miodu, zaś w czasie okresu spoczynku – zapewnia pszczołom lepsze warunki przetrwania.Tworząc eksperymentalną pasiekę w Toruniu, Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa zapewnił doskonałe warunki jej mieszkańcom, w tym zaciszną lokalizację, dostęp do specjalnych upraw roślin miododajnych oraz wody. Fachową opiekę nad pasieką sprawuje Regionalny Związek Pszczelarski w Toruniu, dbając o zdrowie pszczelich rodzin, a także systematycznie monitorując ich zachowanie i gwarantując pełne bezpieczeństwo otoczenia. 

Pierwsze miodobranie w naszej małej pasiece odbyło się na początku czerwca br. Wyjmując ramki z uli, główny inspektor Andrzej Chodkowski był pod wrażeniem łagodnego usposobienia naszych pszczół. Zaskoczyła też ilość pozyskanego miodu – ponad 9 kilogramów z jednego ula. 

Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa Andrzej Chodkowski wyjmuje ramki z uli

Dziś możemy ocenić wyniki badań tego wiosennego, miejskiego miodu pod względem zawartości pozostałości środków ochrony roślin. W analizach wykonanych przez Pracownię Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin Centralnego Laboratorium GIORiN, zastosowano czułe metody chromatografii gazowej i cieczowej oraz metodę spektrofotometrii. W ten sposób poszukiwano obecności 188 związków – substancji czynnych najczęściej stosowanych środków ochrony roślin. Uzyskane wyniki analiz pokazują, że miód z Torunia jest chemicznie niemal tak czysty, jak równolegle badany leśny miód ekologiczny.

Jest to wiadomość tym bardziej krzepiąca, że złocisty produkt z naszej pasieki, jako upominek dla gości
i partnerów Inspekcji, będzie promować w kraju i zagranicą naszą instytucję, jak również jakość i smak polskiego miodu.   

Źródło: PIORiN

 

Artykuły powiązane

Ta strona używa plików cookies polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close