Czysty miód z miejskiej pasieki eksperymentalnej

Na początku sierpnia upłyną trzy miesiące działalności eksperymentalnej pasieki Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Toruniu. Już teraz możemy stwierdzić, że pomimo kapryśnej pogody tegorocznego sezonu, pszczoły czują się u nas doskonale. Dowodem na to jest chociażby ilość i jakość dotychczas pozyskanego miodu.

W ostatnich latach na całym świecie, także w Polsce, coraz więcej pszczół znajduje miejsce swojego pracowitego życia w miastach. Miejska lokalizacja uli ma wiele atutów. Zamiast jednorodnych upraw wielkoobszarowych, źródłem pyłku i nektaru dla pszczół miejskich jest obfitość różnych gatunków roślin w ogrodach, parkach
i przydrożnych alejach drzew. Na tej różnorodności pożytków zyskuje smak miodu. Pszczoły miejskie są mniej narażone na zagrożenia związane np. z niewłaściwym stosowaniem środków ochrony roślin. Ponadto, wyższa temperatura powietrza panująca w mieście skłania pszczoły do częstszych lotów, co może się przyczyniać
do większych zbiorów miodu, zaś w czasie okresu spoczynku – zapewnia pszczołom lepsze warunki przetrwania.Tworząc eksperymentalną pasiekę w Toruniu, Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa zapewnił doskonałe warunki jej mieszkańcom, w tym zaciszną lokalizację, dostęp do specjalnych upraw roślin miododajnych oraz wody. Fachową opiekę nad pasieką sprawuje Regionalny Związek Pszczelarski w Toruniu, dbając o zdrowie pszczelich rodzin, a także systematycznie monitorując ich zachowanie i gwarantując pełne bezpieczeństwo otoczenia. 

Pierwsze miodobranie w naszej małej pasiece odbyło się na początku czerwca br. Wyjmując ramki z uli, główny inspektor Andrzej Chodkowski był pod wrażeniem łagodnego usposobienia naszych pszczół. Zaskoczyła też ilość pozyskanego miodu – ponad 9 kilogramów z jednego ula. 

Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa Andrzej Chodkowski wyjmuje ramki z uli

Dziś możemy ocenić wyniki badań tego wiosennego, miejskiego miodu pod względem zawartości pozostałości środków ochrony roślin. W analizach wykonanych przez Pracownię Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin Centralnego Laboratorium GIORiN, zastosowano czułe metody chromatografii gazowej i cieczowej oraz metodę spektrofotometrii. W ten sposób poszukiwano obecności 188 związków – substancji czynnych najczęściej stosowanych środków ochrony roślin. Uzyskane wyniki analiz pokazują, że miód z Torunia jest chemicznie niemal tak czysty, jak równolegle badany leśny miód ekologiczny.

Jest to wiadomość tym bardziej krzepiąca, że złocisty produkt z naszej pasieki, jako upominek dla gości
i partnerów Inspekcji, będzie promować w kraju i zagranicą naszą instytucję, jak również jakość i smak polskiego miodu.   

Źródło: PIORiN