O możliwościach finansowania projektów badawczo-rozwojowych

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki uczestniczył w spotkaniu dla przedstawicieli instytutów badawczych dotyczącym zewnętrznych źródeł finansowania, rozwoju kariery naukowej oraz projektów […]