O możliwościach finansowania projektów badawczo-rozwojowych

nowezzzzz4 (7)

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki uczestniczył w spotkaniu dla przedstawicieli instytutów badawczych dotyczącym zewnętrznych źródeł finansowania, rozwoju kariery naukowej oraz projektów B+R+I.

Była kontynuacją zagadnień przedstawionych na spotkaniu w dniu 25 kwietnia 2019 r., dotyczących możliwości skorzystania z Programu H2020 w tej perspektywie finansowej. Na wtorkowym spotkaniu zaprezentowano: inicjatywę Bio-Based Industries Joint Undertaking (BBI JU), której celem jest zwiększenie inwestycji w rozwój zrównoważonego przemysłu opartego na materiałach pochodzenia biologicznego oraz EIT Food, której zadaniem jest stworzenie w Europie środowiska sprzyjającego innowacyjności i przedsiębiorczości. Przedstawiono również możliwości rozwoju kariery naukowej w Programie Horyzont 2020, Programy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka i Gospostrateg oraz Program Edukacja.

Wiceminister Zarudzki, podczas swojej wypowiedzi otwierającej spotkanie, podkreślił konieczność większego zaangażowania nadzorowanych instytutów badawczych w pozyskiwanie środków zewnętrznych na prace badawczo-rozwojowe. Zapewnił jednocześnie, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi będzie wspierać instytuty w tych działaniach, m.in. poprzez współpracę z Krajowym Punktem Kontaktowym Projektów Badawczych UE i Komisją Europejską, współpracę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, działania w ramach Stałego Komitetu ds. Badań w Rolnictwie (SCAR) i inicjatywy BIOEAST oraz promocję dobrych praktyk.

Źródło: MRiRW