Nowe przepisy dotyczące gorzelni

Uproszczenia wymogów administracyjnych dla gorzelni, które będą ubiegać się o uzyskanie wpisu do rejestru działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu […]