Nowe przepisy dotyczące gorzelni

gorzelnia

Uproszczenia wymogów administracyjnych dla gorzelni, które będą ubiegać się o uzyskanie wpisu do rejestru działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych zapowiedział minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel.

Projektowane zmiany umożliwią gorzelniom posiadającym wpis w rejestrze podmiotów wykonujących działalność w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego uzyskanie na uproszczonych zasadach wpisu do rejestru działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych. Dotyczyć to będzie produkcji napojów spirytusowych w ilości nieprzekraczającej 10 000 litrów w przeliczeniu na alkohol 100 proc. w skali roku (w tym okowit zbożowych, okowit owocowych czy tzw. nalewek) na bazie alkoholu etylowego, wytworzonego we własnym przedsiębiorstwie w wyniku destylacji po fermentacji alkoholowej produktów rolniczych.

W ministerstwie odbyło się seminarium poświęcone sytuacji w przemyśle spirytusowym. Spotkali się naukowcy z Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego oraz przedstawiciele gorzelni rolniczych. Rozmawiano m.in. o gorzelniach rolniczych w aspekcie wykorzystania odpadów z produkcji rolnej i o efektywności pracy takich gorzelni. Wskazano na kwestie dotyczące zapobiegania marnotrawieniu żywności poprzez zagospodarowywanie odpadowego surowca rolno-spożywczego w produkcji alkoholu etylowego.

Podczas spotkania minister Jurgiel poinformował o przygotowywanych przez resort uproszczeniach wymogów administracyjnych dla gorzelni, które będą ubiegać się o uzyskanie wpisu do rejestru działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych. Projekt ustawy jest już po konsultacjach wewnętrznych.

Celem uproszczenia jest stworzenie gorzelniom możliwości produkcji napojów spirytusowych bez potrzeby ponownego występowania do odpowiednich organów o dokumenty potwierdzające spełnianie warunków wykonywania działalności gospodarczej regulowanej w zakresie wyrobu napojów spirytusowych, wymagane przy wpisie upoważniającym do wykonywania wyrobu alkoholu etylowego. W tym przypadku do produkcji napojów spirytusowych będą wykorzystane te same obiekty budowlane i urządzenia techniczne przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wyrobu alkoholu etylowego.

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin