Rozmowa z prof. dr hab. Marianem Podstawką, Dyrektorem IERiGŻ – PIB

Panie profesorze, od 1 października 2019 r. jest pan dyrektorem Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Jakie są pana najbliższe […]