Ochrona przed nieuczciwymi praktykami handlowymi

Problem nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchu dostaw żywności już od wielu lat jest zauważany w dokumentach przyjmowanych przez Komisję (np. […]