Kolejny wirus zaatakuje polskie zwierzęta?

Choroba guzowata skóry bydła, będzie kolejną po ASF oraz ptasiej grypie, która może w najbliższym czasie zagrozić polskim zwierzętom – […]