Kontrolerzy ETO sprawdzą bezpieczeństwo żywności

Europejski Trybunał Obrachunkowy przeprowadzi kontrolę unijnej polityki dotyczącej bezpieczeństwa żywności. Inspektorzy będą sprawdzać przede wszystkim, czy unijny model – w […]