Nowe rozporządzenie wykonawcze o pestycydach

W dniu 6 kwietnia 2017 r. Komisja Unii Europejskiej wydała nowe Rozporządzenie Wykonawcze (UE) 2017/660, dotyczące najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości […]