Nowe rozporządzenie wykonawcze o pestycydach

prawo_ke

W dniu 6 kwietnia 2017 r. Komisja Unii Europejskiej wydała nowe Rozporządzenie Wykonawcze (UE) 2017/660, dotyczące najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności.

Rozporządzenie Wykonawcze (UE) 2017/660 dotyczy wieloletniego, skoordynowanego unijnego programu kontroli na lata 2018, 2019 i 2020, mającego na celu zapewnienie zgodności z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami pozostałości pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na jej powierzchni, a także mającego na celu ocenę narażenia konsumenta na te pozostałości

Poniżej w załączniku można pobrać pełną treść rozporządzenia.

Rozporzadzenie 2017 660

Źródło: Komisja Europejska