Czwartek, 16 Sierpnia 2018 roku.

Nowe rozporządzenie wykonawcze o pestycydach

W dniu 6 kwietnia 2017 r. Komisja Unii Europejskiej wydała nowe Rozporządzenie Wykonawcze (UE) 2017/660, dotyczące najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności.

Rozporządzenie Wykonawcze (UE) 2017/660 dotyczy wieloletniego, skoordynowanego unijnego programu kontroli na lata 2018, 2019 i 2020, mającego na celu zapewnienie zgodności z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami pozostałości pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na jej powierzchni, a także mającego na celu ocenę narażenia konsumenta na te pozostałości

Poniżej w załączniku można pobrać pełną treść rozporządzenia.

Rozporzadzenie 2017 660

Źródło: Komisja Europejska

Artykuły powiązane

Ta strona używa plików cookies polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close