Niemowlęta nie powinny pić soków

owoce_01

Amerykańska Akademia Pediatryczna (ang. American Academy of Pediatrics, AAP) opublikowała nowe stanowisko w sprawie podawanie niemowlętom soków. Zdaniem lekarzy dzieci, które nie ukończyły jeszcze pierwszego roku życia, nie powinny spożywać soków, ponieważ ich spożycie w tym wieku nie niesie ze sobą żadnych korzyści zdrowotnych.

Amerykańska Akademia Pediatryczna po raz pierwszy od 2001 roku postanowiła zmodyfikować dotychczas obowiązujące zalecenia dotyczące spożywania soków przez dzieci. Należy pamiętać, że zgodnie z definicją amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA – Food and Drug Administration) za sok owocowy uznawany jest produkt zawierający 100% soku z owoców. Lekarze zwracają jednak szczególną uwagę na fakt, że pomiędzy sokiem a całym owocem nie można stawiać znaku równości.

Zgodnie z dotychczas obowiązującymi rekomendacjami soki owocowe można było wprowadzać do diety niemowląt w drugim półroczu życia. Natomiast polscy eksperci zalecali wprowadzenie soków do diety dzieci karmionych sztucznie po ukończeniu 4. miesiąca życia, a w przypadku dzieci karmionych piersią – nie wcześniej niż w 7. miesiącu.

Zgodnie z aktualnym stanowiskiem amerykańskich naukowców dzieci w pierwszym roku życia w ogóle nie powinny spożywać soków. Można je podawać w przypadku dzieci starszych. Zdaniem naukowców dozwolona ilość tego płynu dla dzieci pomiędzy 1. a 3. rokiem życia powinna wynosić maksymalnie 120 ml, a pomiędzy 4. a 6. rokiem życia dziecko może wypijać do 180 ml soku dziennie. W przypadku dzieci starszych ilość spożytego w ciągu dnia soku nie powinna być większa niż 1 szklanka. Należy jednocześnie pamiętać, że podstawę nawodnienia zarówno małego dziecka, jak i starszego powinna stanowić woda naturalna.

Eksperci zwracają uwagę, że nadmierne picie soków przez dzieci może przyczynić się do zbyt dużych przyrostów masy ciała oraz ograniczać spożycie innych produktów spożywczych. Podawanie soków pomiędzy posiłkami może sprawić, że dziecko nie będzie chciało jeść, a w konsekwencji doprowadzić do zmniejszonego poboru energii z żywnością i większego ryzyka rozwoju niedożywienia lub niedoborów witamin i składników mineralnych.

„Soki owocowe oprócz wartościowych witamin, zawierają duże ilości cukrów prostych, których spożycie powinno być ograniczane. Ich nadmiar w diecie przyczynia się do rozwoju próchnicy, a także niekorzystnej dla zdrowia i rozwoju dziecka nadwagi oraz otyłości. Należy też od najmłodszych lat wypracowywać prawidłowe nawyki żywieniowe, w tym preferencję spożywania całych owoców zamiast soków owocowych z uwagi na zawarty w całych owocach korzystny dla zdrowia błonnik pokarmowy”. – komentuje stanowisko AAP, dr Katarzyna Wolnicka, kierownik Pracowni Żywienia Dzieci i Młodzieży w Instytucie Żywności i Żywienia.

Owoce powinny być spożywane każdego dnia w jak najmniej przetworzonej formie – w przypadku małych dzieci mogą być podawane w postaci rozdrobnionej, natomiast starszym dzieciom najlepiej podawać je całe, a kiedy to możliwe – ze skórką. Dzięki temu dostarczamy organizmowi dziecka większych ilości błonnika pokarmowego, poszczególnych witamin oraz składników mineralnych.

Rekomendacje ekspertów i dane naukowe wskazują, że opóźnienie wprowadzenia soków do diety dziecka przynosi wymierne korzyści zdrowotne, ponieważ zmniejsza ryzyko otyłości w późniejszym wieku. Ograniczenia ilości spożywanych soków oraz wskazania dotyczące ich jakości są w przypadku niemowląt i małych dzieci niezbędne. Pamiętajmy bowiem, że wczesne dzieciństwo to najlepszy okres na kształtowanie dobrych nawyków żywieniowych, w tym także związanych z piciem odpowiedniej ilości płynów i ich właściwym wyborem.

Źródło: Narodowe Centrum Edukacji Żywnościowej IŻŻ – Klaudia Wiśniewska