Na Świętego Marcina najlepsza jest gęsina!

Polska jest największym producentem gęsi w Europie, a eksport gęsiny, głównie na rynek niemiecki, sięga około 20 tys. ton rocznie. […]