Informacja dotycząca zakażeń wirusem Zika

Informacja opracowana na podstawie materiałów WHO oraz ECDC z maja 2017 r. I. Sytuacja epidemiologiczna Transmisja wirusa Zika występuje w krajach znajdujących się w zasięgu […]