Posiedzenie Rady Ministrów Rolnictwa UE w Luksemburgu

Rada Ministrów Rolnictwa i Rybołówstwa UE obradowała 14-15 października br. w Luksemburgu. Delegacji polskiej przewodniczył podsekretarz stanu w MRiRW Ryszard […]