Kolejny nabór wniosków – Program Wsparcia Reform Strukturalnych

Informujemy o możliwości uzyskania wsparcia w ramach Programu Wsparcia Reform Strukturalnych – inicjatywy finansowanej ze środków europejskich. Program wspierania reform […]