Bezpiecznie w gospodarstwie

Jest nowe rozporządzenie dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze zwierząt gospodarskich. Wejdzie w życie po upływie 6 miesięcy od […]