Ubezpieczenia dzieci rolników

Zarząd Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników 11 października br. zawarł z Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych umowę grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych […]