Rozmowy w Kujawsko-Pomorskiej Izbie Rolniczej

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski uczestniczył 9 grudnia w Walnym Zgromadzeniu Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej.   Poruszane były […]