Będą zmiany w ustawie o nawożeniu

Zakończyły się konsultacje publiczne i uzgodnienia międzyresortowe nad nowelizacją ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu. […]