Dostęp do rynku krajów trzecich dla towarów pochodzenia roślinnego

Wymagania fitosanitarne ustalane są przez kraje trzecie z uwzględnieniem ryzyka fitosanitarnego, które jest związane z występowaniem określonych organizmów szkodliwych w […]