Żywność pod nadzorem

żywność pod nadzorem

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych zbada żywność w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i pomocy potrzebującym. Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła już pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych i przyjęła projekt rządowy.

Projekt ma na celu upoważnienie IJHARS do wykonywania badań laboratoryjnych próbek artykułów rolno-spożywczych, na potrzeby realizacji mechanizmów WPR, które z kolei związane są z organizacją rynków rolnych oraz z wykonywaniem badań laboratoryjnych próbek artykułów rolno spożywczych na potrzeby realizacji Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Wykonując nowe zadania, IJHARS współpracować będzie z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  w ramach realizacji mechanizmów WPR oraz z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w ramach realizacji Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

W porozumieniach o współpracy, które IJHARS zawrze z ARiMR oraz z KOWR, zostaną określone m.in.: mechanizmy, w ramach których będą wykonywane badania laboratoryjne, szczegółowy zakres i terminy realizacji badań laboratoryjnych oraz szczegółowe zasady sporządzania i dostarczania próbek do badań laboratoryjnych. Dodatkowo, porozumienie IJHARS z ARiMR będzie zawierało postanowienia zapewniające spełnienie przez ARiMR kryteriów akredytacji jako agencji płatniczej.

Realizacja badań w tym roku będzie kosztować ok. 2 mln zł. Wcześniej IJHARS przeprowadzała badania na podstawie umów zawieranych z ARiMR i ANR.

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin