Żniwa na finiszu

Tegoroczne żniwa rolnicy zapamiętają na długo. Pogoda utrudniała zbiory szczególnie na południu Polski. Ziarno w wielu przypadkach nie jest dobrej jakości, co ma wpływ na ceny w skupach. Na dodatek podaż ziarna jest zbyt duża, ponieważ wielu gospodarzy zmagazynowało ziarno po żniwach. Jak wynika
z szacunków Izby Zbożowo-Paszowej, w tym roku zboża podstawowe zebrano z ok. 95 proc. areału, rzepak ozimy z 99 proc., a rzepak jary z ok. 90 proc. powierzchni upraw.

Według wstępnego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego, tegoroczne zbiory zbóż podstawowych
z mieszankami zbożowymi (bez kukurydzy) wyniosą 27,5 mln t – o ok. 8% więcej niż w 2016 roku. Szacuje się, że powierzchnia uprawy zbóż wyniosła 7,0 mln ha tj. o niecałe 3% więcej niż w 2016 r. Również plony mogą być wyższe od ubiegłorocznych o 3% i wynieść 3,9 t/ha.

W województwach warmińsko-mazurskim i pomorskim zbiory zbóż podstawowych dobiegają końca. Najmniej zaawansowane są żniwa w województwie zachodniopomorskim. W północnych częściach kraju rolnicy nie zebrali jeszcze wszystkich zbóż. Na polach pozostaje nawet 20% upraw. Ziarno zebrane w ostatnim czasie ma bardzo słabą jakość. Kombajny na część pól nie mogą wjechać, ponieważ jest za mokro. Rolnicy z tego regionu przypuszczają, że więcej ziarna będą musieli przeznaczyć na cele paszowe.

Z co najmniej dwutygodniowym opóźnieniem mogą rozpocząć się żniwa kukurydziane. Zintensyfikowanie handlu zbożem według szacunków Izby Zbożowej nastąpi dopiero po nich. Obecnie młyny kupują mało ziarna. Nabywają je głównie na rynku lokalnym.

Zboże paszowe dobrze się sprzedaje pod warunkiem,  że jest suche, bez porostu i o wymaganej gęstości hektolitrowej. Notowania z początku bieżącego tygodnia pokazują, że zboża się umacniają. Wyjątkiem jest pszenica, której wartość średnia delikatnie spadła. W połowie tygodnia za pszenicę konsumpcyjną z dostawą
do magazynu przetwórcy oferowali 610-670 zł za tonę, pszenicę paszową – 580-650 zł/t, żyto konsumpcyjne – 510-600 zł/t, żyto paszowe – 490-550 zł/t, pszenżyto – 520-580 zł/t, jęczmień paszowy – 540-580 zł/t.
Za kukurydzę z ubiegłorocznego zbioru płacono 680-740 zł/t, a za tegoroczną (mokrą) 380-410 zł/t. Rolnicy mogą uzyskać lepszą cenę za ziarno pszenicy z dostawą do portów z przeznaczeniem na eksport. Cena kukurydzy
w Polsce była wyższa niż średnia cena kukurydzy dla UE. Ceny pszenicy i żyta były nieco niższe od średnich cen w Unii Europejskiej. W sezonie 2016/2017 znacznie wzrósł eksport polskiej kukurydzy. Wyniósł on blisko 2 mln ton, tj. ok. 3,5 razy więcej niż w sezonie poprzednim.

Ostatecznie cena ziarna zależy od odbiorcy, parametrów ziarna i terminu dostawy oraz aktualnych notowań cen na giełdzie MATIF. Jako Polska, umacniamy pozycję eksportową na tradycyjnych rynkach zbytu polskiego zboża takich jak kraje Unii Europejskiej, Arabia Saudyjska, Algieria, Egipt, ale też pozyskujemy nowe rynki.

Maria Sikorska
zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin